ТОМ КЕНДИ

Том Кенди - писател

Истината, уважаеми приятели,
е почти задължително условие
за всеки Кавалер, разказващ своите приключения...

Барон Мюнхаузен

Заповядайте и се чувствайте добре. Ако аз съм спомогнал за това, ще съм особено ощастливен!